नगर उपप्रमुख , प्र.प्र.अ, वडा अध्यक्ष, कर्मचारी तथा स्थानियहरुको उपस्थितिमा बहुक्षेत्रिय पोषण योजना कार्यक्रम अन्तर्गत वडा ६, १० र १३ मा कुखुराको चला (गिरिराज) , गाजर, फर्सी, चन्सुर, मेवाको वोट तथा वकेट, जग, तोलिया, साबुन ईत्यादि वितरण कार्यक्रम