तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धरै राम्राे
25% (4 votes)
राम्राे
25% (4 votes)
ठिकै
50% (8 votes)
Total votes: 16