तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धरै राम्राे
31% (4 votes)
राम्राे
31% (4 votes)
ठिकै
38% (5 votes)
Total votes: 13