तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धरै राम्राे
25% (5 votes)
राम्राे
20% (4 votes)
ठिकै
55% (11 votes)
Total votes: 20