तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धरै राम्राे
19% (6 votes)
राम्राे
23% (7 votes)
ठिकै
58% (18 votes)
Total votes: 31