तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धरै राम्राे
30% (3 votes)
राम्राे
30% (3 votes)
ठिकै
40% (4 votes)
Total votes: 10