तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ?

धरै राम्राे
26% (14 votes)
राम्राे
21% (11 votes)
ठिकै
53% (28 votes)
Total votes: 53