लेखा परिक्षकहरुले पाँच दिन भित्र नियुक्ति लिई सामुदायिक विद्यालयहरुको बार्षिक आय तथा व्ययको परिक्षण कार्य गर्नु हुन ।