सम्पर्क

राजविराज नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाकाे कार्यालय

सम्पर्क फोन: +९७७ ०३१ ५२०७०३, ५२०६४३, ५२००३७, ५२००२०

इमेल ठेगाना :  rajbirajmunsaptari@gmail.com

सूचना प्रविधि अधिकृत ईमेल ठेगाना

ईमेल ठेगाना: ito.rajbirajmun@gmail.com

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !

 
1 Start 2 Complete