सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शुलभ शौचालय खुला डाक बढाबढको सूचना ।

हटिया गुदडी बैठकी बट्टीको शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना ।

पोखरी ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मार्फत सुुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि सूचना तथा परामर्श केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी आशयपत्र माग सम्वन्धमा सूचना

पशुहाट (मवेशी) ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।