Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
चन्द्र बहादुर कार्की प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
माे. अालम खान खरिदार
साेम प्रसाद तिमिलसिना खरिदार
प्रफुल्ल कुमार श्रेष्ठ शाखा अधिकृत
हरि नारायण राम राैनियार इन्जिनियर
कल्पना देव ना.सु
केवल दास सव.इन्जिनियर
राजकुमार देव सव. ओभरसियर
शत्रुधन लाल दास लेखा अधिकृत
चन्दन कुमार गुप्ता ना.सु राजश्व शाखा guptchandan@gmail.com 9852860006
अाेम प्रकाश साह खरिदार
राम नारायण ठाकुर अमिन
दिनेश प्रसाद साह ना.सु