Staff

Designation: सूचना प्रविधि अधिकृत
Photo Name Designation Section Email Phone
सुरेश कुमार यादव सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.rajbirajmun@gmail.com
Designation: अमिन
Photo Name Designation Section Email Phone
राम नारायण ठाकुर अमिन
Designation: सव. ओभरसियर
Photo Name Designation Section Email Phone
राजकुमार देव सव. ओभरसियर
Designation: खरिदार
Photo Name Designation Section Email Phone
माे. अालम खान खरिदार
साेम प्रसाद तिमिलसिना खरिदार
अाेम प्रकाश साह खरिदार
Designation: सव.इन्जिनियर
Photo Name Designation Section Email Phone
केवल दास सव.इन्जिनियर
Designation: ना.सु
Photo Name Designation Section Email Phone
दिनेश प्रसाद साह ना.सु
चन्दन कुमार गुप्ता ना.सु राजश्व शाखा guptchandan@gmail.com 9852860006
कल्पना देव ना.सु
Designation: लेखा अधिकृत
Photo Name Designation Section Email Phone
शत्रुधन लाल दास लेखा अधिकृत
Designation: शाखा अधिकृत
Photo Name Designation Section Email Phone
प्रफुल्ल कुमार श्रेष्ठ शाखा अधिकृत
Designation: इन्जिनियर
Photo Name Designation Section Email Phone
हरि नारायण राम राैनियार इन्जिनियर