समाचार

गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कार्यक्रम पेश गर्ने बारे सूचना ।

प्रेस विज्ञप्ती

अत्यन्त जरुरी सूचना । श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु, राजविराज, सप्तरी ।

राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण

राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण

(हाल सम्म फोन तथा समिति द्वारा हस्ताक्षरित प्राप्त राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण विवरण )

सेवा प्रदायक छनोट भएको सम्बन्धमा ।