समाचार

बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमा शिविर सम्बन्धमा सूचना ।

यस नगरपालिका अन्तर्गत रहेको सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय माघ २ र ३ गते विदा सम्बन्धमा ।

शोक विज्ञप्ती

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि दिएको निवेदनमा रहेको अपूर्ण विवरण पुरा गर्ने बारे सूचना ।

यथाशिघ्र आ-आफनो निवेदन अध्यावधिक गर्नु हुन ।

लेखा परिक्षकहरुले पाँच दिन भित्र नियुक्ति लिई सामुदायिक विद्यालयहरुको बार्षिक आय तथा व्ययको परिक्षण कार्य गर्नु हुन ।