FAQs Complain Problems

News and Notices

भुमिहीन दलित/ भूमिहीन सुकुम्वासीहरुको जग्गा सम्बन्धी निवेदन अनुरुपको विवरण प्रकाशन गरिएको सूचना ।

मिति 2080/07/19  भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि राष्ट्रिय भूमि आयोगको मिति २०७९/११/०४ गते सूचना बमोजिम यस नगरपालिकामा आफूले आमो

Pages