समाचार

राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण

राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण

(हाल सम्म फोन तथा समिति द्वारा हस्ताक्षरित प्राप्त राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण विवरण )

जितीया पर्व उपलक्ष्यमा महिला कर्मचारीहरुलाई स्थानीय विदा ।

शोक विज्ञप्ती

बिजुलीबत्तीको सामान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

डिजाइन र पर्यवेक्षण परामर्शदाता (DSC), राजबिराज :- REOI सम्बन्धमा सूचना

Design and Supervision Consultant (DSC), Rajbiraj -  Notice and TOR
attached below