FAQs Complain Problems

समाचार

कम्पाउण्ड वाल तथा फोहर व्यवस्थापन निर्माण कार्य गर्न शिलबन्दी सम्बन्धी सूचना ।

करार कर्मचारी पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना ।

वरसाईत पर्वको विदा सम्बन्धमा

श्रमधान रोजगार मेलामा सहभागी हुने बारे सूचना ।

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना ।