समाचार

रेबिज रोग नियन्त्रण गर्न निशुल्क शिविर संचालन । मिति 2078/ 10/02 देखि 2078/10/16 गते सम्मरियो ।

राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण

राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण

(हाल सम्म फोन तथा समिति द्वारा हस्ताक्षरित प्राप्त राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण विवरण )

पुष शुक्ल पूर्णिमा विदा सम्बन्धमा

शोक विज्ञप्ती

पशु खोप कार्यक्रमका लागि भ्याक्सिनेटर माग सम्बन्धि सूचना ।