FAQs Complain Problems

वडा नं. १४

वडा नं. १४ को कार्यालय सम्म जाने नक्सा

Nepali
वडा सम्पर्क नं.: 
98xxxxxxxx

वडा जनप्रतिनिधिहरु

पदाधिकारीहरु

चेत नारायण यादव
९८१४७१८८४४
ward14@rajbirajmun.gov.np