FAQs Complain Problems

प्रकाशनहरु

Documents
आ.व. २०८०-८१ बार्षिक सवीकृत आय व्यय PDF icon आ.व. २०८०-८१ बार्षिक सवीकृत आय व्यय.pdf
आ.व. २०८०-८१ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम PDF icon आ.व. २०८०-८१ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम.pdf
आ.व. २०८०-८१ बार्षिक निति PDF icon आ.व. २०८०-८१ बार्षिक निति.pdf
नगर सभा 2079-80 बाट स्वीकृत आय व्यय PDF icon नगर सभा 2079-80 बाट स्वीकृत आय व्यय .pdf
आय व्यय 2078-79 PDF icon आय व्यय 2078-79.pdf
आ.व. २०७७/७८ को चौथौ नगर सभामा प्रस्तुत बजेट मन्तव्य PDF icon बजेट मन्तब्य २०७७।०७८.pdf
आ.व. २०७७/७८ को चौथौ नगर सभा निति मन्तव्य PDF icon नीति २०७७-०७८.pdf
सबैका लागि सरसफाइ तथा खानेपानीमा तिब्रता कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (२०१८—२०२२) राजविराज नगरपालिका PDF icon Implementation Plan of Rajbiraj Municipality.pdf
An Event Report on ASWA II PDF icon An Event Report on ASWA II
मौजुदा सुचिमा दर्ता फाराम PDF icon Mojdat suchi darta Anusuchi 2ka.pdf

Pages