FAQs Complain Problems

ताजा खबर

News and Notices

गरिब परिवार पहिचान तथ प्रमाणपत्र वितरण प्रयोजनका लागि सुपरभाईजर तथा गणक का लागि प्रारम्भिक सूची तथा परिक्षा सम्बन्धी जानकारी तथा परिक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । नोट कुल प्रश्न संख्या ३० परिक्षा समय ४० मिनटको हुनेछ ।

गरिब परिवार पहिचान तथ प्रमाणपत्र वितरण प्रयोजनका लागि सुपरभाईजर तथा गणक का लागि प्रारम्भिक सूची तथा परिक्षा सम्बन्धी जानकारी  तथा परिक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । नोट कुल प्रश्न संख्या ३० परिक्षा समय ४० मिनटको हुनेछ ।

Pages