सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ.व. 2078/079 का लागि बिभिन्न ठेक्कामा सिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना ।

२०७७ पुष १ गते देखी २०७८ अषाढ मसान्तसम्मका लागि ठेक्का सिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

नगरपालिका कार्यालय पश्चिम तर्फ रहेको पसल कवल कोठा भाडामा लगाउन

नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको पश्चिम तर्फ रहेको पसल कवल कोठा भाडामा लगाउने सम्बन्धि सूचना ।

सामी परियोजनाको आशयपत्र माग सम्बन्धमा