FAQs Complain Problems

ताजा खबर

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

फाराम विवरण प्रविष्ट गर्न दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

धानको बिउ खरिद सम्बन्धी टेण्डर रद्द एवम् दरभाउपत्र सम्बन्धमा ।

दररेट उपलब्ध गराईदिने बारे ।

1 हटिया गुदडी बैठकी बट्टीको शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना

3 वडा नं. ७ पुरानो माछा हाटमा रहेको शुलभ शौचालय खुला डाक बढाबढको सूचना