सम्पर्क

१. राजविराज नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाकाे कार्यालय
सम्पर्क फोन: +९७७ ०३१ ५२०७०३, ५२०६४३, ५२००३७, ५२००२०
इमेल ठेगाना :  rajbirajmunsaptari@gmail.com
                  : info@rajbirajmun.gov.np

२. सूचना प्रविधि
सम्पर्क नम्बर:
ईमेल ठेगाना: ito.rajbirajmun@gmail.com

३. सामान्य प्रशासन शाखा
सम्पर्क नम्बर:
इमेल ठेगाना: administrative@rajbirajmun.gov.np

४. राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा
सम्पर्क नम्बर:
इमेल ठेगाना: account@rajbirajmun.gov.np

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !