FAQs Complain Problems

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: वारुण यन्त्र-०३१-५३००२०, प्रशासन शाखा-०३१-५३०६४३
एम्बुलेन्स: ९८०७७०८८९८
इमेल:  rajbirajmunsaptari@gmail.com
ईमेल: ito.rajbirajmun@gmail.com (सूचना प्रविधि अधिकृत)

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !