अत्यन्त जरुरी सूचना । श्री सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु, राजविराज, सप्तरी ।