राजविराज पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट का लागि बिभिन्न पदमा प्रशिक्षक सम्बन्धी संशोधन ।