FAQs Complain Problems

"मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ" अभियान । बिषय: छोरी शिक्षा बीमा / मुद्दती बचत कार्यक्रम आवेदन सम्बन्धमा ।

सूचना "मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ"
अनुसूची १ -"मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ"
अनुसूची -2 "मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ"
अनुसूची -3 "मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ"

अनलाईन आवेदन दिने लिंकहरु

https://bbbp.madhesh.gov.np/

 

http://beema.proactiveserver.net/